วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550

อาจารย์ปริญญา แจ้งข่าวสารการชำระโลกให้รู้กันทำไม?


¥ การทำนายแบบหมอดู หรือการพยากรณ์แบบโหรทั่วไป เป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์อันเป็น ความสามารถส่วนตัว และอาจมีบางคนก็ใช้ความรู้สึกนึกคิดตนเองคาดเดาหรือคาดหมายเหตุการณ์ หรือสถานการณ์นั้นๆไว้ล่วงหน้า ก่อนที่เหตุการณ์นั้นๆหรือสถานการณ์ดังว่านั้นมันจะมาถึง
แต่สำหรับกรณีการแจ้งข่าวสารการชำระโลกของอาจารย์ปริญญา จะมีที่มาที่แตกต่างกันกับหมอดูหรือโหรพยากรณ์เหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง!
เพราะเรื่องราว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อการชำระโลก ที่อาจารย์ปริญญาเป็นผู้เอ่ยปากบอกหรือเขียนบันทึกไว้ในคัมภีร์จิตจักรวาลให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้กันล่วงหน้าอยู่เป็นระยะๆสืบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 หรือ ค.ศ.2000 นั้น มิใช่การทำนาย มิใช่การพยากรณ์ มิใช่การคาดเดาด้วยความรู้สึกนึกคิดส่วนตัว และมิใช่การคิดวิเคราะห์ตามหลักวิชาการใดๆ
แต่....มันคือ “ข่าวสาร” ต่างหาก!!!
เพราะเป็นข่าวสารนี่เอง ทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่อาจารย์ปริญญาบันทึกและบอกกล่าว จึงล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น หรือเป็นสัจจะนั่นเอง

¥ อาจารย์ปริญญา ตันสกุล แจ้งข่าวสารการชำระโลกที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้น เพื่อบอกให้มนุษย์รู้สำนึกโดยทั่วกันว่า
Œ การชำระโลก คือ การเกิดมหันตภัยพิบัติทางธรรมชาติแวดล้อมที่ร้ายแรง ที่มนุษย์จะต้องเผชิญกันในรูปแบบต่างๆ และการเกิดเชื้อโรคร้ายทั้งเก่าและใหม่ จนยังความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ ทรัพย์สิน และระบบนิเวศน์ของโลกอย่างหนัก
 การชำระโลก คือ การเกิดภาวะวิกฤตจากจิตสำนึกมนุษย์ จนนำสังคมมนุษย์ไปสู่สภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการเมือง จนสร้างความสับสน ปั่นป่วน และทุกข์ทนกันไปทั่วทุกหย่อมหญ้า
Ž การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลก ให้พลิกฟื้นสู่ความสมดุลทั้งในมิติทางพลังงานและในมิติทางกายภาพโดยเร็ว เพื่อการนำโลกและมนุษย์ที่เหลือรอดก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่ที่ศิวิไลซ์ต่อไปอีก 60,000 ปี
 การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็น ขยะ อยู่ในระบบโลกทิ้งไป ไม่ว่าสรรพสิ่งนั้นจะเป็นมนุษย์ สัตว์ เทพ เทวดา หรือว่ารูปธรรมทางจิตวิญญาณใดๆก็ตามที่มีความบกพร่องทางจิตสำนึกจนยากเกินเยียวยาแก้ไข และแม้กระทั่งขยะทางวัตถุเท็คโนโลยีที่มนุษย์ใช้สมองขยะคิดสร้างมันขึ้นมาจนรกโลกอยู่กลาดเกลื่อน
 การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลก ด้วยกรรมวิธีต่างๆทางธรรมชาติ เช่น คลื่นยักษ์ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินยุบ-แยก พายุหมุน น้ำท่วมใหญ่ ความร้อนจัด ความหนาวเหน็บ และรังสีด้านลบจากดวงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งบรรดาช่างเท็คนิคของจักรวาล คือ กลุ่มเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์โลกจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งการเกิดภัยพิบัติเหล่านี้
ดังนั้น ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะนี้และระยะต่อไป ที่นำพาความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์คราวละมากๆและความเสียหายในทรัพย์สินนั้น จึงมิใช่ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามปกติทั่วไปแต่อย่างใด
‘ การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลก โดยเจ้ากรรมนายเวรหรือช่างเท็คนิคของจักรวาล เป็นปฏิบัติการร้ายแรงที่มันจะเกิดขึ้นตาม “รหัส 11-11” ในวันเวลาที่ชำระโลกด้วยเหตุการณ์ร้ายๆนั้น เช่น
] เหตุการณ์กรณี 9/11 เครื่องบิน 2 ลำ พุ่งชนตึกสองตึกที่มีรูปลักษณ์เป็นเลข 11 จนตึกถล่มราบคาบ พร้อมกับเอาชีวิตมนุษย์ไปเป็นเรือนหมื่นชีวิตที่ผ่านมา
รหัส 11-11 จากเหตุการณ์นี้มีดังนี้
1.เหตุเกิดวันที่ 11 จึง หมายถึงเลข 11
2.เหตุเกิดเดือนกันยายนคือเดือน 9 โดยเครื่องบินก่อเหตุรวม 2 ลำ จึงหมายถึง 9+2 เท่ากับ 11
3.เครื่องบินพุ่งชนตึกสองตึกเป็นเลข 11 จึง เท่ากับ 11
หมายเหตุ:
ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ โดยมีรหัส 11 เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ร้ายนี้ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป มนุษย์จะต้องจบชีวิตเรือนพันเรือนหมื่นขึ้นไป และสูญเสียทรัพย์สินนับร้อยล้านพันล้านแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น: