วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550

 เหตุการณ์กรณีสึนามิ: 26 ธันวาคม 2547


รหัส 11 จากเหตุการณ์นี้มีดังนี้
1.เหตุเกิด 26 เดือนธันวาคม หมายถึง รหัส 26+12 เท่ากับ 38 หรือ 3+8 เท่ากับ 11
2.เหตุเกิดปลายปี พ.ศ.2547 หมายถึง 47 หรือ 4+7 เท่ากับ 11
3.เวลาจริงที่เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลลึก เท่ากับ 07.40 น. หมายถึง 0+7+4+0 เท่ากับ 11
4.ความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้วัดได้เกิน 7.4 ริคเตอร์ จึงหมายถึง 7+4 เท่ากับ 11
5.ประเทศที่ประสบภัยสึนามิรวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ จึง หมายถึง 11 เช่นกัน
หมายเหตุ
เพราะเหตุร้ายครั้งนี้ มีรหัส 11 เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปดังได้แสดงไว้แล้วนั้น ผู้สูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงมีจำนวนมากถึงหลักแสนคนเลยทีเดียว
’ การชำระโลก คือ การเก็บกวาดทำความสะอาดระบบโลก ซึ่งเป็นความเลวร้ายที่มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้ว สาเหตุเกิดจาก ดาวเคราะห์โลกเสียสมดุล เพราะมนุษย์ไม่สามารถใช้จิตสำนึกตนเองค้ำจุนความสมดุลของดาวเคราะห์โลกของตนได้
เนื่องจากมนุษย์ป่วยเป็นโรคงมงาย และเป็นโรคจิตที่ยึดติดกิเลสตัณหาอย่างเรื้อรังจนยากเกินการแก้ไขเยียวยาแล้ว
เพราะมนุษย์จำนวนมากในยุคนี้มีอาการป่วยทางจิตสำนึกดังกล่าวแล้ว มนุษย์จึงไม่อาจใช้ความรักความเมตตาที่มีอยู่ภายในจิตใจ กระทำผ่านทางจิตสำนึกของตน เพื่อแสดงออกหรือกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ สัตว์ทั้งหลาย และดาวเคราะห์โลกของตนได้ ยังผลให้ดาวเคราะห์โลกทั้งระบบเกิดการเสียสมดุลอย่างรุนแรง เพราะมวลมนุษย์แล้งซึ่ง ความรักและเมตตา นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น: