วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550

จิตจักรวาล:¥ “จิตจักรวาล” ทรงเป็นผู้ให้โอกาส รูปธรรมทางพลังงานที่เรียกว่า “จิตวิญญาณ” เดินทางข้ามมิติเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลก เพื่อช่วยกันทำหน้าที่ค้ำจุนความสมดุลของระบบโลก ด้วย “พลังจิต” อันเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวก เช่น ความรัก ความเมตตา การอดทน อดกลั้น และให้อภัย เพื่อมอบความรักในแบบต่างๆเหล่านี้ให้แก่กันและกัน ขณะดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นสังคม ซึ่งพลังจิตด้านบวก คือ ผลผลิตทางพลังงานในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกระบบหนึ่ง อันเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ ที่ผลิตสร้างกันขึ้นมาในทุกๆวินาที เพื่อนำไปกระตุ้นจิตสำนึกของดาวเคราะห์โลกให้เกิดการสั่นสะเทือนทางด้านบวกขึ้นมาได้
ดาวเคราะห์โลกดวงนี้ จะมีความสมดุลได้ก็ต่อเมื่อ จิตสำนึกของดาวเคราะห์จะต้องเกิดการสั่นสะเทือนทางด้านบวกสูงสุดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ซึ่งมนุษย์โลกทุกคนที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเอง รวมทั้งพืชและสัตว์ทั้งหลายที่มีจิตสัญชาติญาณเป็นของตนเอง ต่างล้วนมีหน้าที่จะต้องสั่นสะเทือนภายในตนเองเพื่อผลิตสร้างพลังงานใหม่ ที่จะนำไปใช้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของดาวเคราะห์โลกดังกล่าวนั้นด้วยกันทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น: